Tin tuyển dụng

Tuyển Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn kỹ năng về giới cho báo chí

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn kỹ năng về giới cho báo chí  (Mã hoạt động 4.1.2) THÔNG…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn quản trị nội bộ tổ chức.

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn quản trị nội bộ tổ chức.  (Mã hoạt động 1.3) THÔNG TIN…

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Chuyên gia Xây dựng khuyến nghị, đề xuất bổ sung nhóm đối tượng “Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (người di cư, lao động tự do, lao động khu phi chính thức…) người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện…

Tuyển tư vấn đánh giá nhanh về nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức nhóm và năng lực vận động của 09 nhóm công nhân nòng cốt tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đánh giá nhanh về  nhu cầu nâng cao năng lực  tổ chức nhóm và năng lực vận động của 09 nhóm công nhân nòng cốt  tại thành phố Hải Phòng và…

Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức nhóm và vận động của nhóm công nhân nòng cốt

Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức nhóm và vận động của nhóm công nhân nòng cốt

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một liên minh với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ…

Tuyển tư vấn

Tuyển tư vấn

Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực…

Tuyển Kế toán dự án: “Tăng cường tiếng nói và các cơ hội của lao động di cư hướng đến các công việc bền vững”

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dịch vụ Kế toán dự án: “Tăng cường tiếng nói và các cơ hội của lao động di cư hướng đến các công việc bền vững” BỐI CẢNH Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), lao động di cư là hiện tượng diễn ra trên toàn thế giới, tác động lớn đến nhiều lĩnh…

Tuyển Quản lý dự án: “Tăng cường tiếng nói và các cơ hội của lao động di cư hướng đến các công việc bền vững”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dịch vụ Quản lý dự án: “Tăng cường tiếng nói và các cơ hội của lao động di cư hướng đến các công việc bền vững” BỐI CẢNH Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), lao động di cư là hiện tượng diễn ra trên toàn thế giới, tác động lớn đến nhiều lĩnh vực…

Tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn

Tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng –LIGHT (Viện LIGHT), là một tổ chức phi lợi nhuận được thành năm 2003 các lĩnh vực hoạt động chính: (i) Nghiên cứu các vấn đề về phát triển cộng đồng, môi trường và sức khỏe con người, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống; (ii)…