Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.
Mạng lưới Hành động vì lao động di cư (Network of Action for Migrant Workers – M.net) được thành lập từ năm 2014 với 06 thành viên ban đầu và nay phát triển thành 07 thành viên, là các tổ chức xã hội/tổ chức phi chính phủ trong nước, hoạt động tích cực nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư. Mnet đang được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của tổ chức Oxfam tại Việt Nam để triển khai dự án về Hỗ trợ nhóm lao động di cư tham gia vào các chính sách và chương trình an sinh xã hội.
Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng – LIGHT và Mạng lưới Hành động vì lao động di cư đang tìm kiếm Tư vấn thực hiện Nghiên cứu Đánh giá tính phù hợp, độ bao phủ và sự tham gia của lao động phi chính thức trong bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thông tin về vị trí và yêu cầu dự tuyển vui lòng xem file đính kèm.
Nhóm nghiên cứu quan tâm gửi một bộ hồ sơ gồm:

1. Đề xuất nghiên cứu.
2. Đề xuất kinh phí.
3. CV và tóm tắt thông tin một vài nghiên cứu tương tự đã từng thực hiện.

Thông tin gửi về:

Email: ngoc.nguyenbich@lightvietnam.org
Nguyễn Bích Ngọc – Mạng Hành động vì lao động di cư Mnet
SĐT: 0973 460 646

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17:00 ngày 12.6.2020

Mnet – TOR Nghien cuu goi BHXH tu nguyen_Final