NewLife

Newlife là dự án vì cộng đồng nằm trong chuổi các dự án hỗ trợ khởi nghiệp do Light thực hiện

Newlife

Newlife

Newlife là dự án vì cộng đồng nằm trong chuổi các dự án hỗ trợ khởi nghiệp do Light thực hiện. Dự án ra đời nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho phụ nữ di cư, giúp họ tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội, tạo ra các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho những…