PO

DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” –Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước ( gọi tắt là PO).

Thời gian Dự án: 03 năm (2020 – 2023)
Tài trợ Dự án: Tổ chức Oxfam tại Việt nam
Đơn vị triển khai:
• Quản lý & thực hiện Dự án: Viện Phát triển Sức khoẻ Cộng đồng ÁNH SÁNG – LIGHT
• Phối hợp thực hiện:
– Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng – GFCD
– Trung tâm Nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – SDRC
– Công đoàn khu công nghiệp Hải Phòng
– Công đoàn khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Hiệp Thành, Quận 12, HCM

Địa bàn triển khai Dự án:
– Hà Nội và một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh)

Tập huấn Kỹ năng viết tin bài trên mạng xã hội cho các thành viên tổ chức CSO

Tập huấn Kỹ năng viết tin bài trên mạng xã hội cho các thành viên tổ chức CSO

Nhằm trau dồi kỹ năng truyền thông nói chung và kỹ năng viết tin bài nói riêng cho các cán bộ CSO trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam” – gọi tắt là dự án PO, ngày 12-13/10/2021, viện LIGHT…

Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh

Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Dự án “Nối dài tương lai” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cứ trong nước. Gọi tắt là dự án PO. Trong 3 ngày 10/10, 16-17/10/2021, Viện LIGHT tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và…

Đào tạo kỹ năng đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động

Đào tạo kỹ năng đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động

Đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động là những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết đối với người lao động để cải thiện sự hợp tác giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trong khuôn khổ Dự án “Nối dài tương lai” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội…