P.A.C.E

“Dự án PACE: Dự án Tiến bộ bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp tại cộng đồng.
Được tài trợ bởi: Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam
Mục đích của dự án: Hỗ trợ nâng cao quyền cho phụ nữ thông qua việc tăng cường năng lực của cá nhân và các cơ hội phát triển kinh tế.
Thực hiện: Tổ chức Viện Phát triển Sức Khỏe Cộng Đồng Ánh Sáng ( Viện Light).”

Tôi Tự Tin Là Chính Tôi

Tôi Tự Tin Là Chính Tôi

[Dự án Pace – Dự án Tiến bộ bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp tại cộng đồng] Cuộc sống người lao động di cư tại các khu công nghiệp đều rất vất vả. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu tường tận sự vất vả đó của họ. Các tổ chức xã hội nói chung, Viện Light…