Tag: tôi tự tin là chính mình

Tôi Tự Tin Là Chính Tôi

Tôi Tự Tin Là Chính Tôi

[Dự án Pace – Dự án Tiến bộ bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp tại cộng đồng] Cuộc sống người lao động di cư tại các khu công nghiệp đều rất vất vả. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu tường tận sự vất vả đó của họ. Các tổ chức xã hội nói chung, Viện Light…