IPV

Dự án IPV – Phòng ngừa bạo lực giữa những người thân cho nhóm phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng được tài trợ bởi cơ quan Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNTF). Dự án do viện LIGHT trực tiếp triển khai thực hiện (cả về mặt kỹ thuật và quản lý) tại huyện Kiến Xương, Thái Bình với sự hỗ trợ của:Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Thái Bình và TYT 10 xã, Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em – Bộ Y Tế.

Tổng kết dự án IPV – Phòng ngừa bạo lực giữa những người thân cho nhóm phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng.

Tổng kết dự án IPV – Phòng ngừa bạo lực giữa những người thân cho nhóm phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng.

Dự án IPV – Phòng ngừa bạo lực giữa những người thân cho nhóm phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng được tài trợ bởi cơ quan Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNTF). Dự án do viện LIGHT trực tiếp triển khai thực hiện (cả về mặt kỹ thuật…

Giao lưu các CLB với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình”

Giao lưu các CLB với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình”

Vào ngày 7/3/2017, Chương trình kỉ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Giao lưu các CLB với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình” được tổ chức bởi viện LIGHT cùng sự phối hợp của Chính quyền Thanh Ne. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án IPV – Phòng ngừa bạo lực giữa những người…