Dự án 3MS

Dự án 3MS

Do hạn chế về trình độ, nhận thức, khó khăn khi tiếp cận các nguồn lực khiến phụ nữ di cư tới thành phố chủ yếu làm các công việc chân tay, thu nhập thấp và nhiều bấp bênh. Những phụ nữ di cư họ khởi nghiệp vô cùng khó khăn bởi rất nhiều yếu tố trong đó có khó…

Buổi giao lưu “Phụ nữ di cư khởi nghiệp như thế nào?”

Buổi giao lưu “Phụ nữ di cư khởi nghiệp như thế nào?”

Ngày 26/6, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) đã tổ chức buổi giao lưu “Phụ nữ di cư khởi nghiệp như thế nào?” trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Chuỗi cửa hàng lưu động kết nối người lao động di cư khu vực Bắc Thăng Long, Hà Nội” (3Ms). Dự án hướng tới hỗ…