SUSO

“Dựa án Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng DTTS miền núi phía Bắc trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới – Viết tắt là SUSO”

* Đơn vị tài trợ: EU
* Tổ chức thực hiện: LIGHT
* Hỗ trợ kỹ thuật: Tổ chức CARE
* Thời gian: Tháng 6/ 2018 – Tháng 1/ 2022

* Địa bàn: 4 xã Thanh Nưa, Hua Thanh (Huyện Điện Biên) và xã Mường Phăng và Pa Khoang (thành phố Điện Biên Phủ)

* Đối tác:
+ Cấp trung ương: Vụ Bình Đẳng Giới (MOLISA)
+ Cấp tỉnh: Sở LĐ-TBXH, Sở Tư pháp, Sở Văn Hóa, Hội PN và các Sở ban ngành khác
+ Cấp huyện: Phòng Lao động, Phòng Tư pháp, phòng văn hóa Hội PN huyện và các phòng ban khác
+ Cấp xã: UBND xã; các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực tại cơ sở

Hội thảo tổng kết dự án SUSO

Hội thảo tổng kết dự án SUSO

Ngày 13/1/2022, Hội thảo tổng kết dự án Dự án “Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới – SUSO” được tổ chức tại Điện Biên. Dự án do Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) thực…

Tuyên bố cam kết của mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới GBVNET

Tuyên bố cam kết của mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới GBVNET

LIGHT xin chia sẻ tới các bạn video tuyên bố những cam kết của mạng lưới GBVNET đối với các hoạt động nhằm phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 2021 là một năm mà LIGHT cùng các tổ chức thành viên khác của mạng lưới GBVnet đã hoạt động tích cực nhằm chấm dứt bất…

[SUSO] Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật hòa giải và tổ chức sự kiện cộng đồng thôn bản

[SUSO] Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật hòa giải và tổ chức sự kiện cộng đồng thôn bản

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án SUSO do CARE và Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT đồng triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD). Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng chủ động nhận diện, hỗ trợ các trường…

Hội thảo khởi động dự án SUSO

Hội thảo khởi động dự án SUSO

Ngày 10/9/2018, tại Thành phố Điện Biên Phủ, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) phối hợp với Trung tâm phát triển Cộng đồng (CCD), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu dự án “Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc…