Đây là chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án SUSO do CARE và Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT đồng triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD).

Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng chủ động nhận diện, hỗ trợ các trường hợp bị bạo lực giới tại địa phương; nâng cao kỹ thuật ghi chép mẫu thu thập thông tin ban đầu và báo cáo các trường hợp bị bạo lực giới; đồng thời cũng là cơ hội để các thành viên tổ hòa giải được chia sẻ/thảo luận các khó khăn/đề xuất giải pháp khi thực hiện hòa giải các trường hợp bị bạo lực giới.


Tập huấn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo đảng ủy và UBND, cán bộ tư pháp xã, cán bộ văn hóa xã, đại diện trạm y tế xã và tất cả thành viên tổ hòa giải.

Song song với chuỗi hoạt động tập huấn, trong tháng 5/2019, Care và viện LIGHT cùng CCD cũng đồng loạt triển khai tổ chức sự kiện cộng đồng tại 24 thôn bản trên địa bàn Điện Biên.

Chuỗi sự kiện truyền thông được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa bàn dự án về nguyên nhân, hình thức bạo lực giới; thay đổi các chuẩn mực về giới trong cộng đồng; đặc biệt là thay đổi nhận thức về hình thức bạo lực tinh thần. Giúp cộng đồng hiểu rõ, nhận diện bạo lực nói chung và bạo lực tinh thần nói riêng; đồng thuận rằng mắng chửi, sỉ nhục, cấm đoán… cũng chính là bạo lực và cùng cam kết sẽ thay đổi các hành vi đó.