20 April, 2021

TOR Phản biện báo cáo BHXH

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Hoạt động phản biện cho báo cáo nghiên cứu “Tổng quan […]
29 September, 2020

TÌM KIẾM CHUYÊN GIA XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ

Chuyên gia Xây dựng khuyến nghị, đề xuất bổ sung nhóm đối tượng “Người lao […]
30 May, 2020

TUYỂN TƯ VẤN

Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức […]
2 April, 2019

TÌM KIẾM ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHIM NGẮN

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng –LIGHT (Viện LIGHT), là một tổ […]
13 June, 2018

Phòng khám LIGHT tuyển dụng nhân viên Lễ tân

Phòng khám Light trực thuộc Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT, có 15 […]
13 June, 2018

Tuyển dụng nhân viên Sale/Marketing

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT tuyển dụng nhân viên Sale/Marketing. 1. MÔ […]
17 May, 2018

Tuyển dụng CTV sản xuất Clip kỹ năng tự vệ

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – LIGHT và tổ chức PLAN […]