Tin tuyển dụng

Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát nhanh “Thực trạng và vai trò của nhóm chuyển giới nữ trong vấn đề phòng chống bạo lực, quấy rối – xâm hại tình dục”

Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát nhanh “Thực trạng và vai trò của nhóm chuyển giới nữ trong vấn đề phòng chống bạo lực, quấy rối – xâm hại tình dục”

1. Bối cảnh Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. Tầm nhìn: Trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quyền sức khỏe, và quyền lao động nói chung, đặc biệt là của…

Tuyển dụng tư vấn thực hiện hoạt động tổng kết dự án

Tuyển dụng tư vấn thực hiện hoạt động tổng kết dự án

THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt…

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện cho trẻ em gái”, nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng công an về các vấn đề bình đẳng giới, chuẩn mực giới và vai trò giới, trang bị kiến thức và hướng dẫn áp dụng những kiến thức đó vào việc phòng ngừa và ứng phó…

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam”, trong tháng 5/2022, viện LIGHT triển khai khóa tập huấn cho nhóm công nhân nòng cốt tại Cát Bà. Để phục vụ hoạt động này, chúng tôi cần tuyển dụng tư vấn viên cho…

Tuyển dụng Tư vấn thực hiện clip hoạt hình

Tuyển dụng Tư vấn thực hiện clip hoạt hình

Nhằm phổ biến mô hình xây dựng và vận hành điểm tin cậy – tạm lánh đã được hoàn thiện, viện LIGHT cần tuyển tư vấn thực hiện phim hoạt hình mô tả về quy trình xây dựng và vận hành điểm tin cậy – tạm lánh tại cộng đồng.  1. Điều khoản tham chiếu  Chức danh: Tư vấn/ Nhóm tư vấn…

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Chuyên gia Xây dựng khuyến nghị, đề xuất bổ sung nhóm đối tượng “Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (người di cư, lao động tự do, lao động khu phi chính thức…) người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện…

Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức nhóm và vận động của nhóm công nhân nòng cốt

Khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực tổ chức nhóm và vận động của nhóm công nhân nòng cốt

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một liên minh với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ…

Tuyển tư vấn

Tuyển tư vấn

Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực…

Tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn

Tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng –LIGHT (Viện LIGHT), là một tổ chức phi lợi nhuận được thành năm 2003 các lĩnh vực hoạt động chính: (i) Nghiên cứu các vấn đề về phát triển cộng đồng, môi trường và sức khỏe con người, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống; (ii)…