Tin tuyển dụng

Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”    (Mã hoạt động 4.1.2.2/4.1.3.1) THÔNG…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn Bộ luật lao động cho nhóm nòng cốt

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn Bộ luật lao động cho nhóm nòng cốt  (Mã hoạt động 1.1.3)…

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tọa đàm BĐG và chính sách NLĐ

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tọa đàm BĐG và chính sách NLĐ  (Mã hoạt động 4.1.3.1) THÔNG TIN…

Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phóng sự cho chiến dịch truyền thông về BĐG

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phóng sự cho chiến dịch truyền thông về BĐG  (Mã hoạt động 4.1.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người…

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện cho trẻ em gái”, nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng công an về các vấn đề bình đẳng giới, chuẩn mực giới và vai trò giới, trang bị kiến thức và hướng dẫn áp dụng những kiến thức đó vào việc phòng ngừa và ứng phó…

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam”, trong tháng 5/2022, viện LIGHT triển khai khóa tập huấn cho nhóm công nhân nòng cốt tại Cát Bà. Để phục vụ hoạt động này, chúng tôi cần tuyển dụng tư vấn viên cho…

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động team building nhóm lao động di cư

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động team building nhóm lao động di cư  (Mã hoạt động 1.1.4) THÔNG TIN…

Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn cho hoạt động Truyền thông

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn cho hoạt động Truyền thông  (Mã hoạt động 4.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người…

Tuyển Đơn vị cung cấp dịch vụ cho sự kiện truyền thông “Phúc lợi bình đẳng, tăng trưởng bền lâu” ngày 17/04/22 tại Hải Phòng

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ cho sự kiện truyền thông “Phúc lợi bình đẳng, tăng trưởng bền lâu” ngày 17/04/22 tại Hải Phòng  (Mã hoạt động 4.2.3) THÔNG TIN CƠ…

Tuyển tư vấn xây dựng nội dung clip phóng sự Cho chiến dịch truyền thông về Bình đẳng giới

  DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng nội dung clip phóng sự Cho chiến dịch truyền thông về Bình đẳng giới    (Mã hoạt động 4.1.3) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng…