Author page: Web Master Light

TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ PHÔI HỢP THỰC HIỆN CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VỀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN

DỰ ÁN Phụ nữ ứng dụng công nghệ số (WODIMO) – Cơ hội tạo thu nhập và tăng cường bảo trợ xã hội cho lao động nhập cư trong khu vực phi chính thức sau COVID-19   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ PHÔI HỢP THỰC HIỆN CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN VỀ…

LỄ GIỚI THIỆU ĐỀ ÁN “CHUYỆN CỦA MOM – MOM’s Story”

LỄ GIỚI THIỆU ĐỀ ÁN “CHUYỆN CỦA MOM – MOM’s Story”

Ngày 27/12/2023, Công ty cổ phần phát triển và hội nhập HASU (với sự hỗ trợ kỹ thuật từ YEUMOM – Viện LIGHT) và Công ty cổ phần Mastertran – thương hiệu DoppelHerz đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hướng đến mục tiêu chung giúp nâng cao tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ toàn diện…

Đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức và thực hiện tọa đàm trên truyền hình

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức và thực hiện tọa đàm trên truyền hình  (Mã hoạt động 4.1.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người…

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Xây dựng tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm NLĐ

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Xây dựng tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm NLĐ…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa…cho hoạt động Teambuilding ngày 18/12/22 tại Hải Phòng

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa…cho hoạt động Teambuilding ngày 18/12/22 tại Hải Phòng  (Mã hoạt động 1.1.4) THÔNG TIN CƠ…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng ngủ…cho hoạt động Tổng kết dự án ngày 25-26/12/22 tại Hải Phòng

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng ngủ…cho hoạt động Tổng kết dự án ngày 25-26/12/22 tại Hải Phòng  (Mã hoạt động 1.1.5) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới…

Tuyển đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ Teabreak, ăn trưa và ăn tối…cho hoạt động Tổng kết dự án ngày 25-26/12/22 tại Hải Phòng

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ Teabreak, ăn trưa và ăn tối…cho hoạt động Tổng kết dự án ngày 25-26/12/22 tại Hải Phòng  (Mã hoạt động 4.1.3) THÔNG TIN CƠ SỞ…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ cho hoạt động truyền thông về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân công ty Decathlon ngày 21/12/2022

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ cho hoạt động truyền thông về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân công ty Decathlon ngày 21/12/2022  (Mã…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng Tọa đàm truyền hình về chủ đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng Tọa đàm truyền hình về chủ đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc  (Mã hoạt động 4.1.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ…

Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”    (Mã hoạt động 4.1.2.2/4.1.3.1) THÔNG…