Dự án cộng đồng

Tầm nhìn: Chúng tôi hướng tới một xã hội của sự an toàn – công bằng và hy vọng. Một xã hội mà những nhóm thiệt thòi sẽ được trao quyền để có tiếng nói và mọi người có quyền và cơ hội hưởng cuộc sống khỏe mạnh và sung túc. LIGHT kỳ vọng đến năm 2020 sẽ được nhìn nhận như một tổ chức đi đầu, đại diện cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, lao động di cư, là một tổ chức có đủ uy tín và năng lực để tham gia vào quá trình xây dựng, hoạch định và giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, bình đẳng Giới.
Sứ mệnh: Chúng tôi phục vụ những nhóm thiệt thòi thông qua các chương trình nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tình trạng sức khỏe cũng như các điều kiện xã hội của họ. Xuất phát từ nhu cầu của những nhóm thiệt thòi, chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa họ các các nguồn lực sẵn có của cộng đồng, đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả và minh bạch.
Giá trị: LIGHT có và tin vào các giá trị sau:
+ Trao quyền và tham gia: mọi người đều có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định cho tương lai của chính mình
+ Tôn trọng và không phán xét: Mọi công việc và mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và lòng nhân ái
+ Bình đẳng: mọi người đều có những năng lực nhất định và có cơ hội để phát triển những năng lực đó
+ Hợp tác: sự học hỏi lẫn nhau giữa các thành viên trong và ngoài tổ chức, giữa các nhóm đối tượng đích… giúp đạt được sự đồng thuận và hiệu quả cao
+ Tiếp cận chuyên nghiệp: cách tiếp cận khác biệt và mang tính chuyên nghiệp với từng vấn đề, từng nhóm đối tượng… sẽ giúp chúng ta hoàn thiện năng lực làm việc của mình và mang lại hiệu quả tốt hơn.

AN SINH XÃ HỘI
LIGHT mong muốn chung tay góp sức để bảo vệ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội bao gồm nhóm người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên và người lao động dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ thay đổi thị trường và hội nhập kinh tế…
Đảm bảo cuộc sống và bảo vệ họ trước các nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của họ.
DGD  |  SAFE  | PO  |  EU-COVID  | ECOW

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI
LIGHT mong muốn chung tay góp sức cùng các tổ chức khác góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em… Loại bỏ bạo lực, xóa bỏ sự bất bình đẳng giới trong các cơ hội việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, thu nhập, trong thực hiện chính sách đối với lao động nữ và ngay cả trong gia đình.
IPV   |   P.A.C.E  |  SAFER CITY FOR GILRS  |  SUSO CANADA-FUND  |  GAATW

HỖ TRỢ SINH KẾ & PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG
Các nhóm yếu thế bởi họ không có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Họ thường làm những công việc phi chính thức, bấp bênh với thu nhập thấp và không cố định. LIGHT mong muốn hỗ trợ sinh kế, giúp các nhóm yếu thế có khả năng phát triển kinh tế bền vững. Bằng cách giúp họ cải thiện, trau dồi kĩ năng làm việc…. tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ, với những cơ hội việc làm tốt hơn, mang lại thu nhập ổn định và cải thiện cuộc sống cho họ.
3MS  |  NEWLIFE  |  NEW ME   |  HF

VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
LIGHT chú trọng đến việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế – những đối tượng khó tiếp cận các dịch vụ y tế. LIGHT luôn cố gắng và hoàn thiện để cung cấp những dịch vụ y tế tốt nhất, dễ tiếp cận nhất cho cộng đồng. Đồng thời luôn nỗ lực trong việc giúp cho mỗi người tự trở thành bác sĩ của bản thân và gia đình, để xã hội ngày một khỏe mạnh hơn.
PrEP  |  MAX_PrEP

LIÊN KẾT MẠNG LƯỚI

Để tập thể lớn mạnh cần có sự đóng góp tích cực và sự gắn kết chặt chẽ giữa các cá thể. Các tập thể nhỏ lớn mạnh và liên kết mật thiết sẽ tạo nên sức mạnh để tiến đến thành công. Hiểu được sức mạnh của tập thể, LIGHT không ngừng kết nối, liên kết mạng lưới với các tổ chức, đơn vị khác để cùng nhau thực hiện những mục tiêu tốt đẹp cho xã hội.

NORWAY  |  WUSC