1. THÔNG TIN CƠ SỞ

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua. Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng – LIGHT- là điều phối viên hiện tại của mạng lưới. Các thành viên của M.net đều là các tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của người lao động di cư trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. Các thành viên của M.net gồm có LIGHT, CDI, GFCD, SDRC, Vijusap và CFSCG

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam (2020-2022)

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tự do tham gia các tổ chức đại diện một cách hiệu quả, tránh làm việc quá nhiều thời gian và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam.

Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

Sau chặng đường 3 năm thực hiện với chuỗi các hoạt động ý nghĩa với người lao động di cư, dự án đã đạt được những kết quả đáng ghị nhận, đồng thời  có những bài học kinh nghiệm mong đợi được chia sẻ với các đối tác, cơ quan và quý đồng nghiệp. Với mong muốn đó,  Viện Light – thành viên của Mnet sẽ thực hiện hoạt động Họp tổng kết chia sẻ kết quả dự án trong thời gian tới. Để thực hiện hoạt động này, Viện Light/Mnet tuyển dụng tư vấn thực hiện hoạt động với thông tin như dưới đây

 1. MỤC TIÊU

– Xác định định hướng chiến lược nhằm duy trì bền vững các nhóm lao động di cư góp phần bảo vệ quyền lao động và tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho lao động di cư

–  Hỗ trợ các nhóm di cư xây dựng kế hoạch duy trì bền vững các nhóm lao động di cư sau khi dự án kết thúc

– Tổng kết chặng đường 3 năm thực hiện dự án, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, khó khăn và thách thức

 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

– Xác định định hướng chiến lược nhằm duy trì bền vững các nhóm lao động di cư góp phần bảo vệ quyền lao động và tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho lao động di cư

– Hỗ trợ các nhóm di cư xây dựng kế hoạch duy trì bền vững các nhóm lao động di cư sau khi dự án kết thúc

– Tổng kết chặng đường 3 năm thực hiện dự án, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, khó khăn và thách thức

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Ngày 25-26/12/2022 (02 ngày)

– Địa điểm: Hòn Dấu, Tp Hải Phòng

5.    THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Ngày 1: Ngày 1:  Xác định định hướng duy trì bền vững nhóm di cư

Dự kiến 42 người

+ Đại điện Nhà tài trợ Oxfam

+ Đại diên các tổ chức Mnet (LIGHT, SDRC, GFCD, ECUE- 3 cán bộ/tổ chức )

+ Đại diện Công Đoàn khu kinh tế Hp: 2

+ Đại diện các nhóm CN HCM và HP (3 thành viên/nhóm x 6 nhóm Hp và 3 nhóm HCM) = 3 x 8 = 24người)

– Ngày 2:  Tổng kết chia sẻ dự án

Dự kiến 45 người

+ Đại điện Nhà tài trợ Oxfam,

+ Đại diện các tổ chức Mnet( LIGH, SDRC, GFCD, ECUE)

+Đại diện LĐ di cư 9 nhóm CN HCM và Hp

+ Đại diện CĐ khu kinh tế Hp

+ Đại diện LĐLĐ, đại diện các tổ chức CSOs làm về lao động

+ Phóng viên báo chí trung ương và địa phương,….

6.    KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN

Nhiệm vụ Thời hạn Sản phẩm đầu ra Số ngày
Rà soát các tài liệu có liên quan và xây dựng kế hoạch điều hành cuộc họp Trước ngày 15/12/2022 Chương trình cuộc họp 1.5 ngày
Thực hiện điều hành cuộc họp 25 – 26/12/2022  2 ngày
Xây dựng báo cáo hoạt động Trước ngày 31/12/2022 Báo cáo bằng tiếng Việt 0.5 ngày

Tổng cộng: 4.0 ngày

 7.    CƠ CHẾ BÁO CÁO:

Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án và báo cáo Quản lý dự án.

8.     YÊU CẦU VỚI TƯ VẤN

Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Chuyên gia về phát triển cộng đồng
 • Có kinh nghiệm làm việc với lao động di cư và công nhân, đặc biệt là kinh nghiệm làm viêc và vận hành các nhóm lao động di cư
 • Có nhiều năm kinh nghiệm và phương pháp điều hành sáng tạo
 • Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới và phát triển
 1. KINH PHÍ

Thỏa thuận

 

 1. Hạn cuối nhận hồ sơ:

Thời hạn: 10h ngày 20/11/2022. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ

Nộp hồ sơ:

Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Email bày tỏ sự quan tâm và mức phí tư vấn mong đợi.
 • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của nhóm tư vấn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Đinh Thị  Thu – Cán bộ dự án qua số ĐT: 0943 695 131 hoặc email:  t hu.dinhthi@lightvietnam.org