1. Bối cảnh

Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quyền sức khỏe, và quyền lao động nói chung, đặc biệt là của các nhóm thiệt thòi.

Sứ mệnh: Viện LIGHT hướng tới một xã hội của sự an toàn – công bằng và hy vọng – một xã hội mà nhóm những người thiệt thòi được tăng quyền để có tiếng nói, có quyền và có cơ hội hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc; LIGHT cam kết hướng tới những giá trị cao nhất của con người.

LIGHT hoạt động trên các lĩnh vực hoạt động chính (i) nghiên cứu các vấn đề về phát triển cộng đồng, môi trường và sức khỏe con người, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống; (ii) Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực cho tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tư vấn, phản biện khoa học và tham gia thẩm định các đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình về phát triển và sức khỏe con người; Hỗ trợ, triển khai các dự án, các mô hình can thiệp tại cộng đồng trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

5 Lĩnh vực hoạt động chính của LIGHT:

1)    Nghiên cứu và vận động chính sách

2)    Nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp

3)    Truyền thông thay đổi hành vi

4)    Cung cấp dịch vụ hỗ trợ: Chăm sóc sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ pháp lý,

5)    Các chương trình, mô hình can thiệp tại cộng đồng

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) với sự hỗ trợ của Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (World University Service of Canada – WUSC) thực hiện khảo sát nhanh về thực trạng và vai trò của nhóm chuyển giới nữ trong vấn đề phòng chống bạo lực, quấy rối và xâm hại tình dục.

Mục tiêu của khảo sát nhằm:

 • Tìm hiểu thực trạng về nhận thức và ứng phó với các hành vi bạo lực, quấy rối – xâm hại tình dục của người chuyển giới nữ.
 • Tìm hiểu vai trò của người chuyển giới nữ với vấn đề quyền được chuyển giới, các dịch vụ sức khỏe mà người chuyển giới nữ mong đợi cũng như trong phòng chống bạo lực, xâm hại – quấy rối tình dục.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tư vấn cá nhân giúp thực hiện khảo sát nhanh nêu trên.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp khảo sát

  • Đối tượng khảo sát

Đối tượng của khảo sát nhanh này bao gồm:

 • Là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam
 • Những người tuổi từ 16 trở lên, tự nhận là người chuyển giới nữ và hiện đang tham gia các nhóm tự lực tại cộng đồng.
 • Tự nguyện tham gia khảo sát.
  • Phạm vi khảo sát

Khảo sát nhanh thực hiện trong nhóm cộng đồng LGBTIQ+ của Việt Nam

 • Phương pháp khảo sát

Khảo sát nhanh này sẽ tập trung vào các chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhu cầu được chuyển giới, kiến thức – kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản trước – sau khi chuyển giới (sau phẫu thuật, khi điều trị nội khoa, các tai biến cần lưu ý) để hiểu mối quan tâm và sự ưu tiên của nhóm chuyển giới nữ về các vấn đề này như thế nào cũng như các dịch vụ mà nhóm này mong đợi. Kết quả của khảo sát nhanh sẽ được sử dụng để truyền thông cho cộng đồng cũng như gửi tới các nhà hoạch định chính sách, các bộ ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế để thay đổi nhận thức trong quá trình thiết kế và triển khai các các chương trình liên quan đến bình đẳng giới thực chất nhằm tạo ra môi trường sống an toàn và tôn trọng thúc đẩy bình đẳng giới cho nhóm chuyển giới nữ.

Khảo sát nhanh sử dụng phương pháp định lượng thông qua thiết kế bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cở sở giới cũng như các dịch vụ sức khỏe mà người chuyển giới nữ mong đợi.

 

 • Sản phẩm bàn giao
 • Đề cương khảo sát nhanh về chủ đề nêu trên
 • Bộ công cụ thu thập số liệu
 • Số liệu thô/ bộ số liệu gốc của khảo sát
 • Báo cáo khảo sát

3. Khung thời gian thực hiện

STT Hoạt động Thời gian hoàn thành
1. Thảo luận với cán bộ tình nguyện viên của WUSC và viện LIGHT để phát triển và hoàn thiện đề cương khảo sát; Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu 09-10/03/2023
2. Thu thập thông tin khảo sát trong nhóm chuyển giới nữ bằng hình thức online 11–12/03/2023
3. Phân tích thông tin khảo sát 13/03/2023
4. Báo cáo kết quả khảo sát 14/03/2023

Tổng thời gian thực hiện: 04 ngày

4. Tiêu chí lựa chọn

Tư vấn cần có các kỹ năng và kiến thức chuyên môn sau:

 • Trình độ sau đại học một trong các lĩnh vực sau: công tác xã hội, xã hội học, y tế công cộng, phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và các lĩnh vực có liên quan;
 • Có kiến thức chuyên môn sâu về bình đẳng giới và thiết kế các nghiên cứu/ khảo sát về giới;
 • Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về phòng chống bạo lực, quấy rối và xâm hại tình dục và các vấn đề xã hội khác ở ở Việt Nam;
 • Có kinh nghiệm thực tế (ít nhất 5 năm) trong việc thực hiện các nghiên cứu về bình đẳng giới, hoặc các vấn đề xã hội học liên quan đến giới;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng người chuyển giới là một lợi thế;
 • Hiểu biết tốt về các phương pháp tiếp cận phát triển bao gồm sự tham gia, xây dựng năng lực, bình đẳng giới, v.v. là một lợi thế.

5. Quy trình nộp đề xuất

Các ứng viên quan tâm đến hoạt động này, vui lòng gửi đề xuất tới tới hoa.duongthi@lightvietnam.org và Cc hung.nguyen@volunteer.wusc.ca trước 17:00, ngày 6 tháng 3 năm 2023.

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

 • Thư bày tỏ nguyện vọng;
 • Sơ yếu lý lịch;
 • Đề xuất bao gồm các công cụ và phương pháp khảo sát được đề xuất, kế hoạch khảo sát và ngân sách;
 • Bản tóm tắt mô tả các công việc tương tự mà tư vấn đã thực hiện trước đây.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để trao đổi cụ thể thêm.