Đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động là những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết đối với người lao động để cải thiện sự hợp tác giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trong khuôn khổ Dự án “Nối dài tương lai” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cứ trong nước. Gọi tắt là dự án PO. Ngày 21/3/2021, tại Hà Nội, viện LIGHT tổ chức lớp tập huấn với chủ đề: Đào tạo kỹ năng đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động; nhằm cải thiện kỹ năng này cho nhóm đối tượng công nhân đang làm việc tại 1 số doanh nghiệp và một số nhóm người sử dụng lao động.

Buổi tập huấn với phương pháp đào tạo bằng hình thức thực hành đàm phán theo cặp (bài tập đóng vai) rất gần gũi và dễ hiểu và tiếp nhận. Buổi tập huấn cũng bổ sung các kiến thức về chiến lượng đàm phán – mô hình đối thoại, nội dung của cuộc đối thoại mang tính xây dựng giúp các học viện có thể nắm được những kiến thức cơ bản và tổng quan nhất về nhóm kỹ năng này.