Tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng –LIGHT (Viện LIGHT), là một tổ chức phi lợi nhuận được thành năm 2003 các lĩnh vực hoạt động chính:

(i) Nghiên cứu các vấn đề về phát triển cộng đồng, môi trường và sức khỏe con người, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống;

(ii) Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực cho tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tư vấn, phản biện khoa học và tham gia thẩm định các đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình về phát triển và sức khỏe con người; Hỗ trợ, triển khai các dự án, các mô hình can thiệp tại cộng đồng trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.\

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng tìm kiếm đơn vị sản xuất phim ngắn phản ánh những thay đổi của nữ thanh niên lao động di cư và cộng đồng tham gia dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội”\

Xem mô tả chi tiết tại: https://bit.ly/2TLWLfr
Hạn nhận hồ sơ: trước 17:00 ngày 10.4.2019.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Bích Ngọc – Cán bộ chương trình hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế bền vững.
Viện Phát triển sức khỏe Cộng đồng ánh sáng LIGHT
Email: ngoc.nguyenbich@lightvietnam.org.vn .
Tel: (+84) 973 460 646.