An sinh xã hội

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI NGƯỜI DI CƯ LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI  CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI NGƯỜI DI CƯ LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC  TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

Nghiên cứu “Tác động kinh tế- xã hội của đại dịch COVID-19 tới nhóm yếu thế – người di cư làm việc trong khu vực phi chính thức – tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” được Mạng lưới Hành động vì người lao động di cư (M.net) thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về…

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH TÁC ĐỘNG CỦA COVID TỚI NHÓM LAO ĐỘNG DI CƯ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH TÁC ĐỘNG CỦA COVID TỚI NHÓM LAO ĐỘNG DI CƯ

Trước tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do virut Corona (COVID 19) diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của từng Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 về “Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch…

ĐÁNH GIÁ NHANH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN NỮ LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu “Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 đến nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp”được Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về (i) ứng phó của nữcông nhân di cư khi họ phải đối mặt với việc giảm và/hoặc mất thu nhập (giả định:…

Tập huấn Kỹ năng viết tin bài trên mạng xã hội cho các thành viên tổ chức CSO

Tập huấn Kỹ năng viết tin bài trên mạng xã hội cho các thành viên tổ chức CSO

Nhằm trau dồi kỹ năng truyền thông nói chung và kỹ năng viết tin bài nói riêng cho các cán bộ CSO trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam” – gọi tắt là dự án PO, ngày 12-13/10/2021, viện LIGHT…

Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh

Tập huấn kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Dự án “Nối dài tương lai” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cứ trong nước. Gọi tắt là dự án PO. Trong 3 ngày 10/10, 16-17/10/2021, Viện LIGHT tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng điều hành cho nhóm công nhân nòng cốt tại Hải Phòng và…

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho lao động di cư làm các nghề tự do

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho lao động di cư làm các nghề tự do

Đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát đến nay đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống, sức khỏe của mọi người dân trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân, dưới sự lãnh…

Hội thảo “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Hội thảo “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Ngày 14/7/2021, tại trụ sở Trung ương – Liên Hiệp các Hội KH & KT VN (VUSTA) đã diễn ra Hội thảo “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19″. Hội thảo có sự tham gia của gần 80 đại biểu (cả online và ofline) là các nhà khoa…

TOR Phản biện báo cáo BHXH

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Hoạt động phản biện cho báo cáo nghiên cứu “Tổng quan và phân tích chính sách bảo hiểm xã hội” I. BỐI CẢNH Dự án “Quyền lao động & An sinh Xã hội bình đẳng và hòa nhập cho lao động di cư” (2017-2021) được Oxfam tại Việt Nam và Mạng lưới Hành động vì Lao…

Đào tạo kỹ năng đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động

Đào tạo kỹ năng đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động

Đối thoại, đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động là những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết đối với người lao động để cải thiện sự hợp tác giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trong khuôn khổ Dự án “Nối dài tương lai” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội…