ĐÁNH GIÁ NHANH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN NỮ LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu “Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 đến nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp”được Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về (i) ứng phó của nữcông nhân di cư khi họ phải đối mặt với việc giảm và/hoặc mất thu nhập (giả định: họ bị nợ nần, cắt giảm cácchi phí thiết yếu như dinh dưỡng cho bản thân và gia đình, đặc biệt là nữ lao động, nữ lao động đang mang thaivà con cái họ….), và (ii) ứng phó của nữ công nhân di cư khi họ phải đối mặt với bất bình đẳng giới do chính sách giãn cách xã hội nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh, ví dụ họ bị buộc phải vào các khu cách ly tập trung nênkhông thể chăm sóc con cái, đặc biệt là con nhỏ dưới 6 tuổi, một số vấn đề liên quan đến sức khỏe/sức khỏe tìnhdục trong quá trình giãn cách xã hội, nguy cơ bị bạo lực giới,…). Từ đó cung cấp bằng chứng để vận động chínhsách hỗ trợ hiệu quả hơn cho người lao động di cư, đặc biệt là nữ lao động di cư làm việc trong các khu côngnghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trong khoảng thời gian rất ngắn (từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2021) và trong bối cảnh đầy khó khăn tháchthức khi đợt dịch lần thứ 4 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, khảo sát được Viện LIGHT thực hiện với sự phối hợpvà hỗ trợ của Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương, Hội phụ nữ Huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, Hội phụ nữ Huyện Đông Anh- Hà Nội, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng, các nhóm tự lực của người lao động di cư tại các tỉnh Hà Nội, HảiPhòng, Hải Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên mạng Mnet: Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội SDRC và Trung tâm Phát triển và Hội nhậpCDI. Nghiên cứu cũng đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính và kĩ thuật một cách rất linh hoạt và kịp thời từ Trungtâm Giám sát Dữ liệu nguồn Châu Á (AMRC), tổ chức SC (Solidarity Center) tại Việt Nam, đồng thời cũng nhậnđược các ý kiến đóng góp rất hữu ích từ UN WOMEN cho bộ câu hỏi để có được cách tiếp cận về Giới tốt hơn.

Viện LIGHT đặc biệt cảm ơn những nữ công nhân các khu công nghiệp tại các tỉnh tham gia nghiên cứu, đặcbiệt là các nữ công nhân ở Việt Yên – Bắc Giang, Quế Võ – Bắc Ninh tuy đang trong thời gian cách ly giãn cách xãhội theo chỉ thị 16 của TTg cũng đã cố gắng tham gia khảo sát và chia sẻ những vấn đề họ đã gặp phải cũng nhưnhững mong đợi đối với các chính sách và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan.

Với sự hạn chế và thách thức rất lớn về thời gian, nguồn lực, phương tiện và phương pháp triển khai trong bốicảnh đặc biệt, nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hết sức, và mong rằng nghiên cứu này có thể đóng góp một phần nhỏ trong quá trình cải thiện An sinh xã hội tại Việt Nam.

Xem chi tiết báo cáo tại đây LIGHT. RA report.AMRC. Version 19.08.2021. Final.VN