BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI NGƯỜI DI CƯ LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI  CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI NGƯỜI DI CƯ LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC  TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

Nghiên cứu “Tác động kinh tế- xã hội của đại dịch COVID-19 tới nhóm yếu thế – người di cư làm việc trong khu vực phi chính thức – tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” được Mạng lưới Hành động vì người lao động di cư (M.net) thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về…

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH TÁC ĐỘNG CỦA COVID TỚI NHÓM LAO ĐỘNG DI CƯ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH TÁC ĐỘNG CỦA COVID TỚI NHÓM LAO ĐỘNG DI CƯ

Trước tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do virut Corona (COVID 19) diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của từng Quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 về “Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch…

ĐÁNH GIÁ NHANH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN NỮ LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu “Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 đến nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp”được Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng LIGHT thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về (i) ứng phó của nữcông nhân di cư khi họ phải đối mặt với việc giảm và/hoặc mất thu nhập (giả định:…