Tag: Mnet

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu

Kĩ năng nghiên cứu là một kĩ năng vô cùng tối quan trọng trong việc thu thập các bằng chứng, tư liệu để thực hiện các dự án vận động chính sách và các dự án phát triển xã hội. Nhằm xây dựng các dự án vận động chính sách và dự án phát triển kinh tế xã hội. Đồng…

Lao động di cư và an sinh xã hội

Lao động di cư và an sinh xã hội

Hội thảo lao động di cư và an sinh xã hội là hội thảo thường niên của mạng lưới Mnet và tổng kết dự án Stones đã diễn ra ngày 15/12/2016 tại Hanoi Club 76, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Hội thảo nhằm mục tiêu cập nhật các thông tin về Tình hình di cư, An sinh xã hội…