Tag: chiến lược can thiệp an sinh xã hội

Lao động di cư và an sinh xã hội

Lao động di cư và an sinh xã hội

Hội thảo lao động di cư và an sinh xã hội là hội thảo thường niên của mạng lưới Mnet và tổng kết dự án Stones đã diễn ra ngày 15/12/2016 tại Hanoi Club 76, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Hội thảo nhằm mục tiêu cập nhật các thông tin về Tình hình di cư, An sinh xã hội…