Kĩ năng nghiên cứu là một kĩ năng vô cùng tối quan trọng trong việc thu thập các bằng chứng, tư liệu để thực hiện các dự án vận động chính sách và các dự án phát triển xã hội.

Nhằm xây dựng các dự án vận động chính sách và dự án phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời nâng cao năng lực cho các thành viên của mạng lưới Mnet (mạng lưới hành động vì lao động di cư). Cũng như nhân viên và các cán bộ, đối tác cùng thực hiện các dự án trong và ngoài nước.

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng tổ chức khóa tập huấn “Thiết kế nghiên cứu và phân tích số liệu”. Đợt 1 của Khóa tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 14&15/7/2016 với sự tham gia của Hội LHPN TP Hà Nội, Hội
LHPN các Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hôi LHPN các Phường Phúc Tân, Phường Ô Chợ Dừa, Phường Phúc Xá, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS, Tổ chức phi chính phủ: CDI, CEPEW, LIGHT.

Trong 2 ngày của đợt 1 này, các học viên đã được tập huấn Cách thiết kế nghiên cứu, đặt giả thuyết, đặt câu hỏi nghiên cứu, thực nghiệm, cách đặt các dạng câu hỏi nghiên cứu định tính, định lượng, lấy số lượng mẫu để đảm bảo độ tin cậy…