Theo Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng Light, triển lãm “Gánh số phận, nhặt tương lai” do chính những người lao động di cư đang sinh sống tại Hà Nội chụp và kể lại theo hình thức photovoice.

Triển lãm là câu chuyện qua ảnh của 18 thành viên nhóm tư lực dự án STONES, mô hình nhóm tự lực của người di cư bán hàng rong và đồng nát Hà Nội.

Các thành viên đã chụp 58 bức ảnh với các chủ đề về rủi ro trong lao động di cư, giáán trị của lao động di cư mang lại cho cộng đồng nơi đi và nơi đến. Bên cạnh đó, nhóm lao động di cư phản ánh chân thực khó khăn khi tiếp cận an sinh xã hội, trong đó có bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội.

 

 

 

“Triển lãm ảnh giúp cộng đồng hiểu sâu hơn về cuộc đời, số phận, những khó khăn và thách thức người lao động di cư phải đối mặt. Qua đó, giúp người di cư mạnh dạn hy vọng, ước mơ và xây dựng một tương lai tươi sáng cho chính mình. Triển lãm cũng là cơ hội để lao động di cư nói lên tiếng nói của mình và tham gia vào việc vận động chính sách để giúp họ tiếp cận tốt hơn với các chính sách an sinh xã hội”, bà Nguyễn Thu Giang, Viện phó Viện LIGHT cho biết.

Triển lãm sẽ được trưng bày lưu động tại nhà văn hóa phường Chương Dương, phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

 

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/trien-lam-ganh-so-phan-nhat-tuong-lai-20151205112009425.htm