Tập huấn phòng chống bạo lực cho nhóm chuyển giới nữ

Ngày 20/3/2023,  Viện Phát Triển Sức Khỏe Cộng Đồng Light và DNXH Venus đã phối hợp thực hiện buổi tập huấn “phòng chống bạo lực cho nhóm chuyển giới nữ” với sự tài trợ của Plan International Vietnam và VYKAP – Viet Nam Network Of Young Key Affected Population. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Thành phố An Toàn & Thân thiện với Trẻ em gái
Buổi tập huấn nhằm mục đích mong muốn hỗ trợ nâng cao năng lực dành cho nhóm chuyển giới nữ để mọi người có thêm kiến thức về giới, không còn phải đối mặt với nhiều áp lực bởi sự kỳ thị và phân biệt đối xử, và đặc biệt dám sống là chính mình.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: