DGD

“Chương trình DGD “Việc làm thỏa đáng trong khu vực Asean” được thực hiện triển khai trên mạng lưới Hành động vì lao động di cư (Mnet) do Oxfam Việt Nam và 6 đối tác trong Mnet (Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT; Trung tâm Phát triển và Hội nhập – CDI; Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD; Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Phát triển – PLD; Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam – VIJUSAP; Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – SDRC) và một số tổ chức quan sát viên quan tâm đến lao động di cư.

Mục tiêu tổng thể: Thúc đẩy quyền của lao động di cư trong việc tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam. Giúp cho các lao động di cư có thể thực hành quyền và tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm thông qua việc: tăng cường, nâng cao năng lực trong vận động chính sách và hỗ trợ lao động di cư ở Việt Nam thực hành quyền tiếp cận ASXH, LĐ và việc làm; nâng cao hiểu biết và thay đổi hành động của các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động và cộng đồng trong việc đảm bảo quyền ASXH, LĐ và việc làm; cải thiện điều kiện làm việc cho lao động di cư.

Dự án được triển khai liên tục từ 2014.”

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho lao động di cư làm các nghề tự do

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho lao động di cư làm các nghề tự do

Đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát đến nay đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống, sức khỏe của mọi người dân trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân, dưới sự lãnh…

Tiếp tục tăng sức mạnh cho nhóm lao động di cư nòng cốt

Tiếp tục tăng sức mạnh cho nhóm lao động di cư nòng cốt

Để thúc đẩy, duy trì hoạt động của các nhóm lao động di cư nòng cốt, mới đây mạng lưới lao động di cư Việt Nam (M.Net) đã tổ chức Hội thảo thường niên chia sẻ kinh nghiệm và tăng quyền năng để duy trì bền vững nhóm lao động di cư. Hợp sức, tăng lực cho lao động di…

Dự án tương lai – Góp phần cải thiện khả năng tiếp cận ASXH của lao động di cư khu vực phi chính thức

Tập huấn “kĩ năng tư vấn” dành cho các Tư vấn viên của các điểm cung cấp thông tin cộng đồng. Hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tương lai” – góp phần cải thiện khả năng tiếp cận an sinh xã hội của Lao động di cư phi chính thức do viện LIGHT phối hợp với Hội LHPN Thành…

Hội thảo quốc tế “Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam”.

Hội thảo quốc tế  “Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam”.

Ngày 11 – 13/03/2019, Mạng lưới Hành động vì lao động di cư- Mnet, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Mạng WIEGO – “Mạng lưới Nữ lao động phi chính thức toàn cầu hóa và tổ chức đại diện” và tổ chức Oxfam tại Việt Nam, phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ về lao động…

Tổng kết hoạt động năm thứ 2 và trao giải “Các sáng kiến truyền thông” dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội”

Tổng kết hoạt động năm thứ 2 và trao giải “Các sáng kiến truyền thông” dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội”

Sáng 30/6, tại Hội trường UBND xã Kim Chung, Viện phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng LIGHT, tổ chức Plan International Việt Nam, Hội LHPN Huyện Đông Anh, trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long phối hợp tổ chức chương trình tổng kết hoạt động năm thứ 2 của Dự án “Tạo cơ hội…

Sống thật với 2 Đô la một ngày?

Sống thật với 2 Đô la một ngày?

Sống thật với 2 Đô la mỗi ngày, liệu bạn có thể làm gì, ăn gì hay mua gì khi quy đổi ra tiền Việt Nam, chỉ khoảng 50 nghìn đồng cho cả một ngày dài lao động. Thực tế cho thấy lao động di cư dù có mức thu nhập có thể trên chuẩn nghèo nhưng mức sống thực…

Dự án DGD

Dự án DGD

Chương trình DGD “Việc làm thỏa đáng trong khu vực Asean” được thực hiện triển khai trên mạng lưới Hành động vì lao động di cư (Mnet) do Oxfam Việt Nam và 6 đối tác trong Mnet (Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT;  Trung tâm Phát triển và Hội nhập – CDI; Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia…