Tuyển Chuyên gia tập huấn cho thành viên nhóm công nhân nòng cốt về kỹ năng xây dựng clip trên điện thoại thông minh về các vấn đề liên quan Bình đẳng giới tại nơi làm việc và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

DỰ ÁN  

Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế

của người lao động di cư tại Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tập huấn cho thành viên nhóm công nhân nòng cốt về kỹ năng xây dựng clip trên điện thoại thông minh về các vấn đề liên quan Bình đẳng giới tại nơi làm việc và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

 (Mã hoạt động 4.1.2)

 1. THÔNG TIN CƠ SỞ

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua. Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng – LIGHT- là điều phối viên hiện tại của liên minh. Các thành viên của M.net đều là các tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của người lao động trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. Các thành viên của M.net gồm có viện LIGHT, CDI, GFCD, SDRC, GFSCD, Visujap, PLD…

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam (2020-2022)

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức  được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tự do tham gia các tổ chức đại diện một cách hiệu quả, tránh làm việc quá nhiều thời gian và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam.

Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

Trong khuôn khổ Dự án này, Viện Light – thành viên của Mnet sẽ thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực tự tổ chức và kỹ năng vận động chính sách cho các nhóm công nhân nòng cốt là người lao động di cư, trong đó có kỹ năng viết tin/bài trên các trang mạng xã hội. Trên cơ sở đó, viện Light/Mnet tuyển dụng tư vấn tập huấn cho các tổ chức xã hội/đồng hành và hỗ trợ các nhóm công nhân & nhóm công  nhân nòng cốt về kỹ năng viết tin/bài về các vấn đề an sinh xã hội trên các nền tảng xã hội.

 

 1. MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN:

– Nâng cao năng lực của các thành viên nhóm công nhân nòng cốt về kỹ năng xây dựng clip bằng điện thoại thông minh trên các nền tảng xã hội về các vấn đề liên quan bình đẳng giới tại nơi làm và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Kết quả khóa tập huấn:

Sau khi tham gia lớp tập huấn, các thành viên nhóm công nhân nòng cốt sẽ:

 • Nắm bắt các bước và tiêu chí cụ thể của xây dựng clip trên điện thoại thông minh để đăng tải trên các nền tảng xã hội (ưu tiên facebook,fanpage)… phù hợp với năng lực của nhóm học viên.

Phương pháp

Phương pháp tập huấn chủ yếu được sử dụng là phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và tham dự viên là trung tâm của khoá tập huấn

Thời gian tập huấn: ngày 14-15/5/2022

Địa điểm tập huấn: Cát Bà,

 

 1. CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

– Giảng viên lên kế hoạch bài giảng phù hợp với từng lớp, thiết kế khảo sát đầu vào và đầu ra để đánh giá, tài liệu phát tay cho học viên, gửi cho cán bộ dự án ít nhất 03 ngày trước tập huấn.

– Phối hợp với cán bộ dự án để triển khai hoạt động tập huấn theo kế hoạch.

– Các học viên có thời gian được thực hành tại lớp.

– Nội dung giảng dạy có thể được điều chỉnh trong quá trình diễn ra tập huấn để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.

 

 

 1. KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

Nhiệm vụ Thời hạn Sản phẩm đầu ra Số ngày
Chuẩn bị ài liệu đào tạo : bao gồm chương trình tâp huấn, pre-test, post-test, bài giảng, tài liệu phát tay Tuần 1/ tháng 5 Kế hoạch, Bài PP, tài liệu phát tay.

 

1.0 ngày
Triển khai khóa đào tạo cho CN nòng cốt Dự kiến ngày 14-15/5/222 Báo cáo khóa đào tạo 2 ngày
Hoàn thiện báo cáo khóa tập huấn Sau tập huấn 1 tuần Báo cáo hoạt động 0.5 ngày

Tổng cộng:          3.5 ngày                                                                           

 

 1. NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm: Chương trình tập huấn, Kế hoạch bài giảng, Tài liệu phát tay cho học viên, Hướng dẫn thực hiện sau đào tạo dành cho học viên; Đánh giá trước và sau tập huấn…)
 • Triển khai khóa tập huấn cho nhóm công nhân nòng cốt trong hai ngày cho tối đa là 25- 30 học viên tại Hải Phòng;
 • Báo cáo khóa tập huấn.

 

 1. CƠ CHẾ BÁO CÁO:

Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án và báo cáo Quản lý dự án.

 1. NĂNG LỰC YÊU CẦU

Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Có hiểu biết tốt về lao động di cư, quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước và quốc tế, an sinh xã hội
 • Có kinh nghiệm xây dựng clip bằng điện thoại thông minh, hoặc sử dụng mạng xã hội để truyền thông về các vấn đề trong đó có thể có vấn đề bình đẳng giới tại nơi làm việc, về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo, ưu tiên kinh nghiệm đào tạo về kỹ năng xây dựng clip bằng điện thoại thông minh trên các trang mạng xã hội cho các nhóm cộng đồng
 • Có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng cho công nhân và các tổ chức xã hội có vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực

Thời hạn nộp hồ sơ cho LIGHT: trước 17h ngày 05/05/2022

 

 1. MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đinh Thị Thu- cán bộ dự án. Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0943 695 131