Tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng điều hành nhóm cho các thành viên nhóm CN nòng cốt Hải Phòng và Hồ Chí Minh

 

 

DỰ ÁN

Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng điều hành nhóm cho các thành viên nhóm CN nòng cốt Hải Phòng và Hồ Chí Minh

(Mã hoạt động 1.1.3)

 1. THÔNG TIN CƠ SỞ

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua. Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng – LIGHT- là điều phối viên hiện tại của mạng lưới. Các thành viên của M.net đều là các tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của người lao động di cư trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. Các thành viên của M.net gồm có LIGHT, CDI, GFCD, SDRC, Vijusap và CFSCG

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam (2020-2022)

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tự do tham gia các tổ chức đại diện một cách hiệu quả, tránh làm việc quá nhiều thời gian và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam.

Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

Trong khuôn khổ Dự án này, Viện Light – thành viên của Mnet sẽ thực hiện các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên nòng cốt của các nhóm công nhân để giúp nhóm hoạt động hiệu quả. Để thực hiện khóa tập huấn này, Viện Light/Mnet tuyển dụng tư vấn tập huấn về kỹ năng điều hành nhóm cho thành viên nòng cốt các nhóm công nhân.

2.  MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN:

 

 • Nâng cao kỹ năng điều hành nhóm cho các thành viên nòng cốt nhóm công nhân nhằm giúp các thành viên nòng cốt vận hành hiệu quả nhóm của mình.

 

 • Phát huy vai trò của các thành viên nòng cốt trong việc huy động sự tham gia của các thành viên và mở rộng thêm các thành viên nhóm

 

 

Kết quả khóa tập huấn:

Sau khi tham gia lớp tập huấn, các thành viên nhóm CN nòng cốt sẽ:

+ hiểu và biết cách điều hành nhóm hoạt động hiệu quả

+ Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng trình bày cũng như kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm.

+ Lập kế hoạch hoạt động của nhóm phát huy vai trò của tất cả các thành viên nhóm và duy trì nhóm sinh hoạt đạt hiệu quả.

Thành phần tham dự khóa tập huấn gồm:

 

18 thành viên nòng cốt của 6 nhóm CN tại Hải Phòng và 9 thành viên nòng cốt của 3 nhóm CN tại HCM.

 

Phương pháp

 

Phương pháp tập huấn chủ yếu được sử dụng là phương pháp có sự tham gia, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của người tập huấn và tham dự viên là trung tâm của khoá tập huấn

Địa điểm tập huấn: tại Hải Phòng/ online Hình thức tập huấn:

 • Phương án 1: Tập huấn offline tại HP và online cho nhóm CN HCM
 • Phương án 2: tập huấn online

 

3.CÁC YÊU CẦU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN:

 

 • Giảng viên lên kế hoạch bài giảng phù hợp với từng lớp, thiết kế khảo sát đầu vào và đầu ra để đánh giá, tài liệu phát tay cho học viên, gửi cho cán bộ dự án ít nhất 03 ngày trước tập huấn.
 • Phối hợp với cán bộ dự án để triển khai hoạt động tập huấn theo kế hoạch.
 • Các học viên có thời gian được thực hành tại lớp.
 • Nội dung giảng dạy có thể được điều chỉnh trong quá trình diễn ra tập huấn để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.

 

 

3.    KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

Nhiệm vụ Thời hạn Sản phẩm đầu ra Số ngày
Chuẩn bị tài liệu đào tạo bao gồm     pre-test,     post-test,      bài

giảng, tài liệu phát tay,

Tuần 3 tháng 8 Bài PP, tài liệu phát tay. 1.5 ngày
Triển khai khóa đào tạo Tuần 3-4/ tháng

9

Báo    cáo    khóa

đào tạo

2 ngày
Hoàn thiện báo cáo sau khóa tập

huấn

Tuần tuần 1/

T10

Báo cáo hoạt

động

0.5 ngày

Tổng cộng: 4.0 ngày

 

 1. NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm: Khung chương trình tập huấn, Chương trình tập huấn, Kế hoạch bài giảng, Tài liệu phát tay cho học viên, Hướng dẫn thực hiện sau đào tạo dành cho học viên và hỗ trợ/giám sát dành cho cán bộ dự án; Đánh giá trước và sau tập huấn…)
 • Triển khai khóa tập huấn trong hai ngày cho tối đa là 18 -25 công nhân nòng cốt tại HP;
 • Báo cáo về khóa tập huấn.

 

5.    CƠ CHẾ BÁO CÁO:

Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án và báo cáo Quản lý dự án.

6.    . NĂNG LỰC YÊU CẦU

Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Chuyên gia về phát triển cộng đồng
 • Có kinh nghiệm làm việc với lao động di cư và công nhân, đặc biệt là kinh nghiệm làm viêc và vận hành các nhóm lao động di cư
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo cho công nhân
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo, ưu tiên kinh nghiệm đào tạo có vận dụng phương pháp giảng dậy tích cực.
 • Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới và phát triển

 

 

7.    MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đinh Thị Thu- cán bộ dự án. Email: 777 trước 17h ngày 23/9/2021.

 

 

t hu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0908 716