Là dự án vì cộng đồng nằm trong chuỗi dự án lao động di cư được thực hiện với mục đích tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ di cư ở khu vực thành thị bằng cách cung cấp các kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho nữ thanh niên và phụ nữ (độ tuổi 18-30), tăng cơ hội việc làm bền vững (theo định nghĩa của Tổ chức lao động quốc tế ILO). Dự án cung cấp các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề, giúp nữ thanh niên và phụ nữ di cư có cơ hội việc làm bền vững. Dự án có 4 kết quả đầu ra:

  • Kết quả 1: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư sống trong các khu vực đô thị khó khăn của Hà Nội tiếp cận và sử dụng Điểm cung cấp thông tin về nơi ở và công việc an toàn tại Hà Nội; nhận được hỗ trợ từ nhóm đồng đẳng viên để giảm nguy cơ tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới; tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế.
  • Kết quả 2: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư tham dự chương trình đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp theo định hướng thị trường lao động và/hoặc các khóa đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng sẵn sàng làm việc để cải thiện các kỹ năng cần cho việc làm bền vững.
  • Kết quả 3: Các cơ quan chính phủ, ban ngành địa phương và đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ các điều kiện đảm bảo việc làm bền vững; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội phù hợp, chất lượng cho thanh niên nhập cư.
  • Kết quả 4: Nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư được đào tạo và hỗ trợ để bắt đầu hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ.

Dự án triển khai từ 2016 đến 2019 với sự tham gia của Tổ chức Plan Internatonal Việt Nam,  Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Viện Phát triển sức khoẻ cộng đồng – Ánh Sáng (LIGHT) và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh, Hà Nội.

Dự án huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức và chính các nữ thanh niên để cải thiện các chính sách, hướng tới môi trường làm việc ổn định và nhân văn.