Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn kỹ năng điiều hành cho nhóm nòng cốt

 

DỰ ÁN

Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế

của người lao động di cư tại Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa…

cho hoạt động Tập huấn kỹ năng điiều hành cho nhóm nòng cốt

 (Mã hoạt động 1.1.3)

 1. THÔNG TIN CƠ SỞ

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua. Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng – LIGHT- là điều phối viên hiện tại của liên minh. Các thành viên của M.net đều là các tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của người lao động trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. Các thành viên của M.net gồm có viện LIGHT, CDI, GFCD, SDRC, GFSCD, Visujap, PLD…

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam (2020-2022)

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức  được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tự do tham gia các tổ chức đại diện một cách hiệu quả, tránh làm việc quá nhiều thời gian và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam.

Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

Trong khuôn khổ Dự án này, Viện Light – thành viên của Mnet sẽ thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực tự tổ chức và kỹ năng vận động chính sách cho các tổ chức làm về lao động di cư, trong đó Tọa đàm cho các thành viên của các tổ chức xã hội đồng hành và hỗ trợ các nhóm công nhân/lao động di cư về BĐG và vấn đề an sinh xã hội và quyền lao động cho lao động di cư.

Dựa trên kết quả đánh giá, Mnet mời đơn vị cung cấp dịch vụ:  hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa.. cho hoạt động cho Tập huấn kỹ năng điiều hành cho nhóm nòng cốt.

.

 1. MỤC TIÊU
 2. CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

Cung cấp đúng đủ số lượng theo yêu cầu của dự án

Đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham dự tọa đàm

 

 1. KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN: 9/10/2021

 

 1. NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Làm việc với cán bộ LIGHT thống nhất kế hoạch thực hiện

 

 1. CƠ CHẾ BÁO CÁO:

Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án

 1. NĂNG LỰC YÊU CẦU

Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh có nội dung trên
 • Có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hội nghị hội thảo cho số lượng từ 50 người trở lên.
 • Có đội ngũ phục vụ nhiệt tình, có kinh nghiệm làm việc với NLĐ

 

 1. MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đinh Thị Thu- cán bộ dự án. Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0943695131 trước 17h ngày 9/10/2021.

 

 

 

DỰ ÁN

Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế

của người lao động di cư tại Việt Nam

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa…

cho hoạt động Xây dựng tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm NLĐ

 (Mã hoạt động 4.1.4)

 1. THÔNG TIN CƠ SỞ

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua. Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng – LIGHT- là điều phối viên hiện tại của liên minh. Các thành viên của M.net đều là các tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của người lao động trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. Các thành viên của M.net gồm có viện LIGHT, CDI, GFCD, SDRC, GFSCD, Visujap, PLD…

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam (2020-2022)

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức  được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tự do tham gia các tổ chức đại diện một cách hiệu quả, tránh làm việc quá nhiều thời gian và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam.

Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

Trong khuôn khổ Dự án này, Viện Light – thành viên của Mnet sẽ thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực tự tổ chức và kỹ năng vận động chính sách cho các tổ chức làm về lao động di cư, trong đó có kỹ năng viết tin/bài trên các trang mạng xã hội. Trên cơ sở đó, viện Light/Mnet tuyển dụng tư vấn tập huấn cho các thành viên của các tổ chức xã hội đồng hành và hỗ trợ các nhóm công nhân/lao động di cư về kỹ năng viết tin/bài về các vấn đề an sinh xã hội và quyền lao động cho lao động di cư trên các nền tảng xã hội.

Dựa trên kết quả đánh giá, Mnet mời đơn vị cung cấp dịch vụ:  hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa.. cho hoạt động Xây dựng tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm NLĐ tại Hải Phòng.

 1. MỤC TIÊU
 2. CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

Cung cấp đúng đủ số lượng theo yêu cầu của dự án

Đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham dự tập huấn

 

 1. KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN: 21/5/2023

 

 1. NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Làm việc với cán bộ LIGHT thống nhất kế hoạch thực hiện

 

 1. CƠ CHẾ BÁO CÁO:

Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án

 1. NĂNG LỰC YÊU CẦU

Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh có nội dung trên
 • Có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hội nghị hội thảo cho số lượng từ 50 người trở lên.
 • Có đội ngũ phục vụ nhiệt tình, có kinh nghiệm làm việc với NLĐ

 

 1. MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đinh Thị Thu- cán bộ dự án. Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0943695131 trước 17h ngày 9/10/2021