Buổi nói chuyện về “Tự Chủ Tài Chính Y Tế”, được Viện Light tổ chức vào ngày 31/05/2018 vừa qua. Nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người di cư. Vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại một số địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội” (gọi tắt là HF).

Buổi nói chuyện chính là cơ hội để người lao động di cư, biết về định hướng của ngành Y tế trong tự chủ tài chính. Việc triển khai về vấn đề này trong thời gian qua như thế nào. Đặc biệt, những tác động trong việc tự chủ tài chính tới người nghèo, lao động di cư thông qua báo cáo “tác động của chi tiêu y tế nâng giá dịch vụ y tế tới người nghèo tại Việt Nam” do TS Đặng Đức Anh – Trưởng Ban, Ban phân tích và dự báo thuộc trung tâm thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ KH và đầu tư. Chuyên gia từ sáng kiến VN – VNI.

Tự chủ Tài Chính Y Tế có tác động đến người lao động nghèo và người lao động di cư như thế nào? – TS Đặng Đức Anh

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đại diện các cơ quan, đoàn thể, cũng như các cơ quan y tế xã trên địa bàn huyện Đông Anh nắm được tâm tư. Nguyện vọng cũng như sự hiểu biết của người lao động đối với vấn đề tự chủ tài chính trong y tế thông qua các thảo luận bền lề sau buổi nói chuyện.

Qua đây, cũng thấy được nhu cầu cần được tiếp cận những thông tin liên quan tới “tự chủ tài chính y tế” của người lao động. Đặc biệt là người dân nghèo, người lao động di cư, những người chịu ảnh hưởng, tác động lớn nhất trong những chính sách cũng như hoạt động tự chủ tài chính y tế.

Buổi trò chuyện có sự tham gia của mạng lưới Mnet, lao động di cư, cơ quan đoàn thể các xã trên địa bàn huyện Đông Anh

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã tạo nên buổi nói chuyện thành công tốt đẹp. Từ những người lao động di cư, đại diện các cơ quan đoan thể tại một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh (Hải Bối, Kim Chung, Phúc Xá, Kim Nỗ). Và các tổ chức thuộc mạng lưới Mnet (mạng lưới hành động vì lao động di cư). Cùng những vị khách mời tham gia buổi nói chuyện, TS Phạm Huy Tuấn Kiệt – Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội. Và TS Đặng Đức Anh – Trưởng ban, ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo KTQG, Bộ KH&ĐT. Đã cho chúng ta cái nhìn tổng quan từ mọi góc độ về “Tự chủ tài chính y tế” hiện nay ở Việt Nam.

Tình hình tự chủ tài chính y tế tại Việt Nam đã được thực thi ra sao được giới thiệu bởi TS Nguyễn Huy Tuấn Kiệt