Ngày 17/12/2022, được sợ đồng ý của Ban Lãnh đạo công ty cố phần may Việt Thắng và cty Cty TNHH Việt Thắng Luch 1, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng LIGHT đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn công ty tổ chức thành công buổi truyền thông về “phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc” cho khoảng gần 100 công nhân công ty. Tham dự buổi truyền thông còn có đại diện Ban lãnh đạo công ty, Giám Đốc Nhà Máy thành viên, Chủ Tịch Công Đoàn công ty và cồng đoàn các nhà máy thành viên.


Chủ đề nhận diện các hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc được người lao động hào hứng tham thông qua hoạt động trò chơi lựa chọn câu trả lời đúng. Với sự dẫn dắt của chuyên gia Thạc sỹ.Bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến, người lao động đã lựa chọn các câu trả lời – giải thích lý do vì sao mình chọn câu trả lời đó và được khi chuyên gia bổ sung thêm kiến thức theo pháp luật và thực tế để từ đó nhận diện được đa dạng hình thái, hình thức hành vi quấy rối tình dục có thể xảy ra tại nơi làm việc.


Với sự tham gia của tổ trưởng tổ sản xuất, công đoàn cơ sở đã cung cấp thông tin cho người lao động về quy trình báo cáo và xử lý vụ việc tất cả người lao động có thể ứng phó kịp thời với mọi hành vi QRTD tại nơi họ làm việc khi chính mình bị quấy rối hoặc chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp bị quấy rối từ đó thiết lập môi trường làm việc an toàn, thân thiện, gắn bó người lao động với công ty.


Thông qua buổi truyền thông, lãnh đạo Công Đoàn công ty cũng đã chia sẻ cho người lao động quy trình xử lý vi phạm của công ty khi có xẩy ra quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng như cam kết của lãnh đạo Tổng công ty Việt Thắng về quyết tâm đảm bảo môi trường làm việc “KHÔNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC”.

Kết thúc buổi truyền thông, tất cả người tham gia hiểu và cam kết họ sẽ phát hiện, lên tiếng để ngăn chặn tất cả các hành vi quấy rối xẩy ra ở nơi làm việc, tạo ra môi trường làm việc an toàn, văn minh trong công ty và cùng nêu cao thông điệp “NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN LÀ NƠI TÔI GẮN BÓ”.