SUSO – Dự án Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc trong ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới  với sự tài trợ của Ủy ban châu Âu sẽ chính thức được triển khai từ năm 2018 đến năm 2021 tại 4 xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Dự án do CARE Quốc tế tại Việt Nam cùng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) đồng triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD). Đây là lần đầu tiên tại Điện Biên có một dự án tập trung giảm thiểu vấn đề bạo lực giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Bạo lực giới là vấn đề như “tảng băng chìm” ở Việt Nam. Đây không phải là vấn đề của riêng nhóm thiểu số, mà là của nhiều nhóm và tầng lớp khác nhau trong xã hội. Tất nhiên, phụ nữ dân tộc thiểu số gặp những rào cản và thách thức đặc thù so với phụ nữ đa số, chẳng hạn như hạn chế về khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông và khả năng đi lại, do đó họ càng khó tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi bị bạo lực.

Cho đến nay, truyền thông và các cơ quan quản lý chủ yếu quan tâm vấn đề bạo lực giới ở khu vực đồng bằng, nơi có đông người Kinh sinh sống mặc dù đây cũng là vấn đề dai dẳng trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Khảo sát vào tháng 7 vừa qua của CARE với 329 nữ giới và 101 nam giới tại 4 xã Mường Phăng, Pa Khoang, Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên cho thấy trong 12 tháng qua (từ tháng 7 năm 2018 trở về trước), có tới hơn ba phần tư (77,5%) phụ nữ từng chịu ít nhất một dạng bạo lực. Số người từng bị bạo lực tinh thần lần lượt là 66,6%; 35% và 32% tương ứng với các hành vi chửi mắng, đe dọa và kiểm soát đi lại.

Dự án đã được phê duyệt và dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 9/2018.