“Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” là dự án nhằm giải quyết các nguy cơ ngày càng tăng cho các em gái trong độ tuổi vị thành niên ở khác khu vực đô thị với mục tiêu xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, có trách nhiệm cho các em gái. Chương trình được thực hiện tại 5 thành phố: Cairo (Ai Cập), Delhi (Ấn Độ), Kampala (Uganda), Lima (Peru) và Hà Nội.

Năm 2016, viện LIGHT được trực tiếp triển khai và thực hiện tại Đông Anh, Hà Nội. Các chương trình nằm trong khuôn khổ dự án được thiết kế để đáp ứng với các thách thức ngày càng gia tăng của vấn đề đô thị hóa thông qua việc trao quyền cho các em gái, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để xây dựng các cộng đồng trở nên an toàn và thân thiện hơn. Chương trình cũng nhằm giải quyết các vấn đề gốc rễ của xã hội dẫn đến nguy cơ không an toàn của các em gái cũng như hướng tới việc chuyển đổi các quan niệm, định kiến xã hội đã củng cố các phân biệt về giới và tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.

Để tăng cường an toàn của em gái khi di chuyển trong thành phố, bước đầu dự án sẽ xây dựng đội ngũ giảng viên Nguồn, nâng cao năng lực cho họ; đưa nội dung về vấn đề an toàn của trẻ em gái ở nơi công cộng vào chương trình tập huấn của ngành GTVT HKCC; thiết lập các quy định và hướng dẫn liên quan đến vấn đề an toàn cho các em gái với việc xây dựng và áp dụng rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử xe buýt thân thiện và an toàn với hành khách tại Hà Nội. Đồng thời, thông qua các chiến dịch truyền thông trên xe buýt và ở các trạm bán vé và nhà chờ xe buýt  để nâng cao nhận thức cho các đối tượng hành khách đi xe buýt về vấn đề an toàn của trẻ em gái và sẵn sàng giúp đỡ các em khi gặp nguy hiểm.