Tin tức

Tuyển dụng tư vấn thực hiện hoạt động tổng kết dự án

Tuyển dụng tư vấn thực hiện hoạt động tổng kết dự án

THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam – Mnet Mạng lưới hành động vì người lao động di cư – M.net – là một mạng lưới với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại Việt…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng Tọa đàm truyền hình về chủ đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng Tọa đàm truyền hình về chủ đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc  (Mã hoạt động 4.1.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ…

Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển tư vấn xây dựng clip “Hãy lên tiếng” về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”    (Mã hoạt động 4.1.2.2/4.1.3.1) THÔNG…

Thông báo chuyển địa điểm

Thông báo chuyển địa điểm

  Suốt 20 năm qua, LIGHT đã không ngừng cố gắng phát triển, hoàn thiện và nâng cao năng lực cũng như chất lượng dịch vụ. Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, cũng là để phù hợp hơn với quy mô, cải thiện và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng; sắp tới LIGHT sẽ chuyển đến một…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn Bộ luật lao động cho nhóm nòng cốt

DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tập huấn Bộ luật lao động cho nhóm nòng cốt  (Mã hoạt động 1.1.3)…

Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tọa đàm BĐG và chính sách NLĐ

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, phòng nghỉ, giải khát, ăn trưa… cho hoạt động Tọa đàm BĐG và chính sách NLĐ  (Mã hoạt động 4.1.3.1) THÔNG TIN…

Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phóng sự cho chiến dịch truyền thông về BĐG

  DỰ ÁN Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phóng sự cho chiến dịch truyền thông về BĐG  (Mã hoạt động 4.1.2.3) THÔNG TIN CƠ SỞ Mạng lưới Hành động vì Người…

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ phòng sự về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

  DỰ ÁN “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước   ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ phòng sự về Bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”  (Mã hoạt động 4.1.2.3)  …

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Tuyển dụng tư vấn tập huấn cho lực lượng an ninh tại Đông Anh

Trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện cho trẻ em gái”, nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng công an về các vấn đề bình đẳng giới, chuẩn mực giới và vai trò giới, trang bị kiến thức và hướng dẫn áp dụng những kiến thức đó vào việc phòng ngừa và ứng phó…

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Tuyển dụng tư vấn cho khoá học “Tư vấn xây dựng clip bằng điện thoại thông minh”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam”, trong tháng 5/2022, viện LIGHT triển khai khóa tập huấn cho nhóm công nhân nòng cốt tại Cát Bà. Để phục vụ hoạt động này, chúng tôi cần tuyển dụng tư vấn viên cho…