18 February, 2019

Dự án: Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội

Để tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh […]
23 November, 2018

Dự án 3MS

Do hạn chế về trình độ, nhận thức, khó khăn khi tiếp cận các nguồn […]
2 June, 2018

Tôi mới – New Me

[Dự án Tôi Mới – New Me: Khởi nghiệp cùng nhóm thu mua phế liệu] […]
23 November, 2017

Newlife

Newlife là dự án vì cộng đồng nằm trong chuổi các dự án hỗ trợ […]