Hỗ trợ khởi nghiệp

Dự án: Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội

Để tăng cường khả năng thích ứng và ổn định kinh tế cho nữ thanh niên và phụ nữ nhập cư (độ tuổi từ 18 đến 30) ở khu vực thành thị, Tổ chức Plan International đã triển khai dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại…

Dự án 3MS

Dự án 3MS

Do hạn chế về trình độ, nhận thức, khó khăn khi tiếp cận các nguồn lực khiến phụ nữ di cư tới thành phố chủ yếu làm các công việc chân tay, thu nhập thấp và nhiều bấp bênh. Những phụ nữ di cư họ khởi nghiệp vô cùng khó khăn bởi rất nhiều yếu tố trong đó có khó…

Newlife

Newlife

Newlife là dự án vì cộng đồng nằm trong chuổi các dự án hỗ trợ khởi nghiệp do Light thực hiện. Dự án ra đời nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho phụ nữ di cư, giúp họ tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội, tạo ra các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho những…