Quản lý các dự án khởi nghiệp
– Forbes 30 Under 30 Việt Nam 2022
– UNDP – Samsung Global Ambassador
– Nhà sáng lập & CEO HASU
– Nhà sáng lập & CEO ALIGO Group
– Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp tạo tác động xã hội của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP
– 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, khởi nghiệp, SMEs.