Tag: vấn đề

Tập huấn Kĩ năng để giải quyết vấn đề và ra quyết định?

Tập huấn Kĩ năng để giải quyết vấn đề và ra quyết định?

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định là một trong những kĩ năng quan trọng để làm chủ cuộc sống. Vì thế Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng phối hợp với tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam đã thực hiện tập huấn ” Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết…