Tag: tuyển CTV

Tuyển dụng CTV sản xuất Clip kỹ năng tự vệ

Tuyển dụng CTV sản xuất Clip kỹ năng tự vệ

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – LIGHT và tổ chức PLAN International Việt Nam cần tuyển dụng cá nhân/nhóm sản xuất các clip ngắn về kỹ năng tự vệ cho trẻ em gái. Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng – LIGHT và tổ chức PLAN International tại Việt Nam cần tìm cá nhân/nhóm…