Tag: thành phố an toàn

Sân Chơi An Toàn Niềm Ao Ước Của Trẻ Em Thành Phố

Sân Chơi An Toàn Niềm Ao Ước Của Trẻ Em Thành Phố

Sân Chơi An Toàn – ước mơ của những đứa trẻ. Trong xã hội ngày càng phát triển này, trẻ em có nhiều cơ hội về học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội…Nhưng bên cạnh đó, lại là những nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là đối với trẻ em gái: quấy rối, xâm hại tình…