Tag: PrEP là gì?

PrEP – Một công cụ mới ngăn ngừa lây nhiễm HIV hiệu quả đến 90%

PrEP – Một công cụ mới ngăn ngừa lây nhiễm HIV hiệu quả đến 90%

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) là một chiến lược điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đối với những người có HIV (-), giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm  tới 90%. PrEP được WHO khuyến cáo nên sử dụng đối với những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Ngày 16/03/2018, Các chuyên gia của tổ chức…