Tập huấn: Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động

Tập huấn: Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động

Từ 18/2 – 01/03/2019, tại Đà Nẵng các cán bộ của LIGHT đã tham dự khóa tập huấn “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động” do Dự án Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW) do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ. Khóa học…