Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Triết lý về sự ra đời LIGHT

Ý tưởng cho sự ra đời của LIGHT được bắt nguồn từ câu chuyện về cậu bé nghèo ở miền núi. Cả tuổi thơ cậu bé chỉ có mảnh gương vỡ làm trò chơi. Ngày ngày, cậu dùng mảnh gương vỡ để khám phá chiếc hang đá gần nhà, bằng cách thu những tia sáng mặt trời, chiếu vào những góc tối thăm của chiếc hang. Sau này lớn lên, cậu bé trở thành thầy giáo. Cậu bé nghèo năm nào đã biến ước mơ thơ ấu của mình thành hiện thực. Dùng ánh sáng của tri thức chiếu cho nhân loại.

Trong suốt những năm hoạt động, với tất cả nỗ lực, LIGHT cam kết đã, đang và sẽ mãi là một tấm gương để góp phần soi rọi những góc khuất của cuộc sống. Mang đến ánh sáng, hy vọng cho những mảnh đời tối tăm, thiệt thòi trong xã hội.

LIGHT for better LIFE – Ánh Sáng cho Cuộc Sống tốt đẹp hơn!