Lịch sử thành lập LIGHT

Tiền thân của LIGHT là Trung tâm Nghiên cứu và Phổ biến Sức khỏe Sinh sản – RHIAC – được thành lập từ năm 1993 với 5 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên về nghiên cứu. Đến năm 2003, với những kinh nghiệm và thành quả ban đầu cùng với yêu cầu thực tế về việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, LIGHT chính thức được thành lập, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

LIGHT là một thành viên của Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam. LIGHT cũng là một trong 6 tổ chức sáng lập và tham gia Liên minh về quyền tình dục tại Việt Nam. Đồng thời là thành viên của một số mạng lưới liên quan đến các vấn đề về bình đẳng giới và quyền tình dục.

Phạm vi hoạt động của LIGHT

LIGHT hoạt động trên 2 lĩnh vực chính là Hỗ trợ cho các chương trình phát triển và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động của LIGHT tập trung vào Nâng cao năng lực cho cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế, các chương trình an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững, ngăn ngừa bạo lực giới, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, sức khỏe sinh sản…

Từ năm 2003, LIGHT đã trở thành một tổ hợp thương hiệu vì cộng đồng – bao gồm một tổ chức phi chính phủ, một doanh nghiệp và một doanh nghiệp xã hội. LIGHT có trụ sở chính tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Quảng Ninh và Đà nẵng.