13 January, 2020

Nếu một ngày bạn hay người thân chẳng may bị tấn công tình dục, bạn sẽ làm gì để giúp bản thân và mọi người ?

PEP có nghĩa là dùng thuốc kháng vi-rút (ARV) sau khi có khả năng phơi […]
10 January, 2020

Biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP)

Nếu bạn vô tình dẫm phải một bơm kim tiêm có dính máu và bị […]