STONES – Hỗ trợ mô hình nhóm tự lực của người lao động di cư khu vực phi chính thức (tập trung nhóm bán hàng rong và thu nhặt phế liệu) tại Hà Nội

Dự án STONES do Viện PTSKCĐ Ánh Sáng -Light và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp thực hiện, thí điểm tại hai phường của Hà Nội là Chương Dương và Phúc Tân. Người lao động di cư trong khu vực phi chính thức là đối tượng hưởng các lợi ích trực tiếp từ các hỗ trợ của dự án. Dự án do Oxfam tài trợ từ 7/2014-1202016.
Mục tiêu của dự án: Người di cư, tập trung chính vào phụ nữ nông thôn đang làm việc trong khu vực phi chính thức ở Hà Nội được nâng cao nhận thức về quyền về an sinh xã hội, và ngày càng có khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và các chính sách an sinh xã hội.

Người lao động ngoại tỉnh tham gia hội thảo giới thiệu dự án
Dự án kỳ vọng sẽ đạt được 3 kết quả chính sau:
• Thiết lập nhóm tự lực có vai trò rõ ràng, tiến hành các cuộc họp thường xuyên thảo luận, tham vấn các vấn đề về quyền lao động, an sinh xã hội, tạo đươc tiếng nói tập thể trong cộng đồng người di cư.
• Nâng cao nhận thức về giới, di cư, an sinh xã hội, tính tổn thương và có tiếng nói đòi quyền lợi trong nhóm di cư khu vực phi chính thức tại Hà Nội.
• Mạng lưới các tổ chức xã hội và truyền thông quan tâm, giải quyết các tổn thương trong nhóm di cư khu vực phi chính thức.

Một số hoạt động chính:
• Đồng đẳng viên, người di cư thiết lập, vận hành nhóm tự lực, cung cấp kiến thức và thông tin về đối tượng di cư khu vực phi chính thức, các kỹ năng vận hành nhóm và đối thoại chính sách, thảo luận các vấn đề người di cư gặp phải khi làm việc và tại nơi ở, truyền thông về các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giới, bạo lực, trợ giúp pháp lý.
• Tổ chức các cuộc họp, diễn đàn, hội thảo, cung cấp kiến thức, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm về di cư, an sinh xã hội nhằm vận động sự ủng hộ, vận động chính sách với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội, giới truyền thông.
• Theo dõi tình hình thông tin báo chí và tác động tích cực của nó đến các vấn đề di cư, y tế, bình đẳng giới và an sinh xã hội.
• Theo dõi cung cấp các dịch vụ cho người di cư để đảm bảo các vấn đề của họ sẽ được giải quyết thỏa đáng.