Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị

 

Tầm nhìn

LIGHT hướng tới 1 xã hội của sự an toàn –  công bằng và hy vọng – một xã hội mà những nhóm thiệt thòi được tăng quyền để có tiếng nói, mọi người có quyền và cơ hội hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và sung túc

LIGHT cam kết hướng tới những giá trị cao nhất của con người

LIGHT for bettter LIFE!

 

Sứ mệnh

Chúng tôi phục vụ những nhóm thiệt thòi thông qua các chương trình nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tình trạng sức khỏe sinh sản và tình dục, cũng như các điều kiện xã hội của họ. Xuất phát từ nhu cầu của những nhóm thiệt thòi, chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa họ và các nguồn lực sẵn có của cộng đồng, đảm bảo sử dụng các nguồn lực đó minh bạch và hiệu quả.

Hoạt động của chúng tôi nhằm:

– Nâng cao năng lực cho các tổ chức và các cá nhân để họ có khả năng tự hoạch định và phát triển;
– Tạo ảnh hưởng tích cực trong việc vận động cộng đồng, vận động chính sách, hỗ trợ xây dựng và thực thi chính sách ở các cấp;
– Xây dựng các mô hình  sáng tạo để góp phần tạo ra những sự thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng;
– Tham gia xây dựng quan hệ đối tác và mạng lưới ở các cấp cộng đồng, trong nước và quốc tế.

Giá trị

Ánh Sáng có và tin vào những giá trị cơ bản sau:

– Trao quyền và tham gia – mọi người đều có quyền tham gia vào quát  trình ra quyết định cho tương lai của mình;
– Tôn trọng và không phán xét – mọi công việc và mối quan hệ được dựa trên sự tôn trọng và lòng nhân ái;
– Bình đẳng – mọi người đều có năng lực nhất định và có cơ hội để phát triển những năng lực đó;
– Hợp tác – sự học hỏi lẫn nhau giúp chúng ta đạt được hiệu quả công việc cao nhất;
– Chuyên nghiệp – chúng tôi làm việc với sự cam kết, nỗ lực và xu hướng tiếp cận chuyên nghiệp.