Viện Light tham gia gian hàng trưng bày các sản phẩm, dịch vụ và các dự án liên quan đến thanh niên tại sự kiện nhân sự kiện ngày Thanh Niên Quốc tế 12/8 được tổ chức tại toà nhà văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.
Các đại biểu đến từ UNDP, UNFPA, IOM, ILO…thể hiện sự quan tâm và khen ngợi các ý tưởng độc đáo, thú vị của Viện Light thông qua các chương trình dự án đã và đang thực hiện.