HỘI NGHỊ QUỐC GIA VỀ TÌNH DỤC, SỨC KHỎE & XÃ HỘI LẦN THỨ 3 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, 29 – 30/11/2016
(3rd National Symposium on Sexuality, Health and Society will be held on 29 – 30 Nov. 2016 in Hanoi)
Ban tổ chức: LIGHT, ISDS, CCIHP, SCDI, iSEE, VPHA, VietHealth
🌻Mục tiêu của Hội nghị:
🍀Rà soát vấn đề bạo lực tình dục trong bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị của VN qua các kết quả nghiên cứu xã hội, kinh nghiệm thực địa và các bài học can thiệp
🍀🍀Xây dựng và cung cấp các khuyến nghị thiết thực cho cải thiện chính sách, xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động xã hội và truyền thông nhằm giải quyết bạo lực tình dục
🍀🍀🍀Thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, các tổ chức dân sự xã hội và các cơ quan hỗ trợ kĩ thật và tài chính quốc tế thông qua diễn đàn đối thoại về các ưu tiên và giải pháp đối với bạo lực tình dục
🌻LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÍ THAM GIA?
Bạn có thể tham gia bằng cách:
Gửi bài tham gia trình bày. Các bài trình bày mong đợi bao gồm kết quả các nghiên cứu và đánh giá mô hình can thiệp hoặc chính sách về bạo lực tình dục và khuyến nghị dựa trên bằng chứng
☀️Địa chỉ gửi bài: hoinghitinhduc@gmail.com (thời hạn 30/10/2016)
☀️Bạn có thể điền đơn xin cấp học bổng tại đường link: http://bit.ly/2eITKtG và gửi về cho Ban tổ chức
🌺Phí hội nghị:
🌼Phí phổ thông: 400,000 VND/người
🌼Phí ưu đãi cho học sinh, sinh viên, thanh niên dưới 24 tuổi & người khuyết tật: 200,000 VND/người
💐💐💐Chi tiết vui lòng xem thêm trong ảnh hoặc liên hệ chị Lê Thị Lan Anh – Trưởng Ban thư kí Hội nghị
Email: hoinghitinhduc@gmail.com
ĐT: 0986 09 51 52
Fax: 84 4 35770260

Brochure - 24Oct-01

Brochure - 24Oct-02

Brochure - 24Oct-03-03